LITERATURA FESTIVA

La festa genera una rica cultura escrita. Són gèneres literaris associats a la festa (teatre, poesia, oratòria, narrativa, etc. ), que connecten amb la literatura popular i tradicional, i que tenen com a llengua de transmissió el valencià. De fet, les falles han contribuït a preservar la llengua dels valencians, fins i tot en moments històrics en què el seu ús públic estava prohibit.

Hui en dia continuem podent llegir, al peu de cada ninot de falla, els versos satírics que, a manera d’escenes d’una pel·lícula, fan una crítica lliure sobre temes d’actualitat. Tots estos versos formen part d’un guió d’escenes que desenvolupen el tema central de la falla. Cada any este tema canvia i hi ha tants temes com falles es planten a la ciutat.

La investigació històrica de la festa (a través dels llibrets de falla i les publicacions en premsa) permet conèixer la importància de les Falles en la societat i la seua evolució al llarg de les dècades.