ESFORÇ COL·LECTIU

Agrupades voluntàriament en grups denominats COMISSIONS FALLERES, són les encarregades d’organitzar la festa a cada barri dels municipis on es celebren falles. Estes estan representades per la Junta Central Fallera i les respectives juntes locals.

La seua missió és l’organització i difusió de l’activitat cultural i festiva del seu àmbit geogràfic i de sociabilitat, garantint la transmissió intergeneracional de tots els valors, habilitats i practiques rituals que caracteritzen esta festa. Organitzativament,trien entre els seus membres càrrecs simbòlics i executius de representació que són renovats anualment. D’entre tots els representats trien a la fallera major de cada ciutat, que representa no només al cicle festiu sinó durant tot l’any.