CREATIVITAT

Esta festa incorpora valors estètics i formals, que afavoreixen l’expressió d’una multiplicitat d’estils creatius procedents de diferents tradicions culturals, que passats pel tamís d’allò local, convertixen a Les Falles en un aparador creatiu de primer ordre.

El seu dinamisme ha afavorit que en els darrers anys s’haja manifestat als carrers una evolució i s’haja vist incrementat el diàleg amb altres formes d’expressió artística contemporània.