ARTISTES FALLERS

Les Falles han donat lloc a l’ofici d’artista faller, un professional que ha sabut actualitzar les antigues tècniques artesanals adaptant-se a les noves tecnologies. Els artistes fallers fan realitat cada any productes únics i creatius al món. Són una barreja d’arquitectes, escultors, pintors i decoradors d’immensa versatilitat, imaginació i creativitat. El Gremi Artesà d’Artistes Fallers és l’associació professional que dóna suport a l’activitat d’estos artistes plàstics.